kuvat_kesä_18_261.jpg

Kumppanuusmaatalous

Osta osuus kasvukauden sadosta etukäteen

Kumppanuusmaatalous (community supported agriculture, CSA) tarkoittaa sitä, että kuluttaja voi ostaa osuuden kasvukauden sadosta etukäteen keväällä. Sato-osuudet toimitetaan kahden viikon välein sovittuun paikkaan tai osuutensa voi noutaa myös tilalta. Sato-osuuden lisäksi osakas saa tilatiedotteen ja reseptejä satolaatikon raaka-aineista.


Osakas voi halutessaan osallistua tilan töihin, jolloin hänelle syntyy vahva käsitys siitä, miten hänen tilaamansa ruoka tuotetaan. Töihin osallistuminen on kuitenkin täysin vapaaehtoista. Viljelytavoista kerromme myös asiakkaille säännöllisin väliajoin toimitettavassa asiakaskirjeessä. Näin osakkaat voivat olla osallisina ekologisessa ruuantuotannossa. Kuluttajaosakkailla on tulevaisuudessa mahdollisuus osaltaan vaikuttaa siihen, mitä vihanneksia tilalla viljellään.

 

Ostamalla sato-osuuden kuluttaja saa:

  • satopaketin kahden viikon välein (heinäkuussa varhaistuotteiden osalta viikon välein)

  • etuosto-oikeuden torilla tai Rekossa myytäviin tuotteisiin

  • reseptejä kauden kasviksille

  • jäsenkirjeen, jossa kerrotaan mm. tilan tapahtumista ja satopaketin sisältämistä tuotteista

  • oikeuden osallistua vuosittain järjestettävään Kekrijuhlaan, jossa tarjoillaan päivällinen tilalla tuotetuista raaka-aineista

  • mahdollisuuden osallistua halutessaan tilan töihin

kuvat_kes%C3%83%C2%A4_18_216_edited.jpg
keskikoski_logo_pieni591x591.jpg

Tuottaja sitoutuu:

  • toimittamaan laadukkaat satopaketit sovittuun paikkaan sovittuna aikana

  • pitämään sato-osakkaat ajan tasalla tilan toiminnasta

  • viljelemään sovitulla tavalla